Kontroly kotlů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1, písmeno h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

13.12.2016 10:43

Provádíme kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - v současné době kotle DAKON a Buderus.

Zpět