Kotlíkové dotace 2016

20.10.2015 13:36

Plzeňský kraj v současné době podal žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím takzvané „kotlíkové výzvy“. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory obdrží Plzeňský kraj finanční prostředky ve výši 231 miliónu Kč, které následně v průběhu dvou vyhlášených výzev hodlá přerozdělit mezi jednotlivé žadatele, obyvatele Plzeňského kraje. Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy bude pravděpodobně v prosinci 2015, příjem žádostí od občanů pak v průběhu ledna 2016. Veškeré informace k této problematice včetně kontaktů jsou zveřejněny na webových stránkách Plzeňského kraje viz odkaz https://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kotlikove-dotace-v-plzenskem-kraji-2015-2018.

Zpět