Kotlíkové dotace - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2

19.07.2016 09:24

Od 19.9.2016 do 16.12.2016  bude možno opět podávat žádosti o Kotlíkové dotace. Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se vztahuje na výměny kotlů realizované po datu 15.7.2015. Již nyní je tedy možno provést výměnu stávajícího neekologického zdroje vytápění a následně žádat o dotaci. Díky tomuto programu je možné získat finanční příspěvek na pořízení kotle ve výši až 85 %. Realizaci úsporných opatření je navíc možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Kolik peněz je možné získat?

Výše kotlíkové dotace 2016 je 70 – 85 % z uznatelných nákladů, jejichž strop je 150 000 Kč. Maximální výše příspěvku tak činí 127 500 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

Pokud máte zájem o výměnu stávajícího kotle v rámci Kotlíkových dotací, neváhejte nás kontaktovat.

Kotlíková dotace - 2. výzva

Zpět