Nová výzva kotlíkových dotací - "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II"

02.11.2017 07:54

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 30. 10. 2017, 8:00 hod do 31. 1. 2018, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu.

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

Po domluvě zařídíme podání i administraci žádosti.

Postup pro podání žádosti včetně potřebných dokumentů je uvedený zde.   

 

Zpět