Profesní kvalifikace dle zákona 406/2000 Sb.

20.10.2015 13:49

Jsem držitelem Osvědčení o získání kvalifikace:

 

Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H) – platí pro instalace kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – platí pro instalace veškerých typů tepelných čerpadel – vzduch/voda, vzduch/voda i země/voda

 

Chcete instalovat kotel na biomasu, solární systémy nebo tepelná čerpadla financovaná za podpory státního nebo evropského rozpočtu? Pak budete muset nově vybírat jen z dodavatelů s platnou profesní kvalifikací. Od počátku roku 2015 jsou zavedeny nové kvalifikační standardy, kdy instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů může provádět jen osoba k tomu oprávněná. K oprávněnému vykonávání činnosti nestačí pouze živnostenský list. Montážníci, kteří instalují zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie, musí mít potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci. Zkoušky z profesních kvalifikací jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinné pro instalaci všech dotovaných zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie. Absolvování zkoušky z dané profesní kvalifikace je povinnost pro montážníky, kteří instalují jakýkoliv tepelný zdroj využívající obnovitelnou energii. Jedná se o kotle a kamna na dřevo, pelety, nebo štěpku, všechny typy tepelných čerpadel a solárních systémů.

Stavebníkovi hrozí v případě výběru nedostatečně kvalifikovaného dodavatele pokuta  až 200 tisíc Kč a zamítnutí žádosti o dotaci nebo nutnost vrácení vyplacené dotace. Pokuta pro dodavatele může být až 5 milionů Kč při nedodržení podmínek daných v zákoně.

 

Zpět