Archiv článků

Nová výzva kotlíkových dotací - "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II"

02.11.2017 07:54
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech". Žádosti...

Kontroly kotlů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1, písmeno h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

13.12.2016 10:43
Provádíme kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - v současné době kotle DAKON a Buderus.

Kotlíkové dotace - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2

19.07.2016 09:24
Od 19.9.2016 do 16.12.2016  bude možno opět podávat žádosti o Kotlíkové dotace. Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se...

Profesní kvalifikace dle zákona 406/2000 Sb.

20.10.2015 13:49
Jsem držitelem Osvědčení o získání kvalifikace:   Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H) – platí pro instalace kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – platí pro instalace veškerých typů...

Kotlíkové dotace 2016

20.10.2015 13:36
Plzeňský kraj v současné době podal žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím takzvané „kotlíkové výzvy“. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory obdrží Plzeňský kraj finanční prostředky ve výši 231 miliónu Kč, které následně v průběhu dvou vyhlášených...

Fotogalerie

05.04.2011 14:15
Do fotogalerie byly vloženy ukázky provedených montáží ve Kdyni.

Zelená úsporám

23.03.2010 13:45
Od února 2010 jsem zaregistrován v programu "Zelená úsporám". V rámci tohoto programu dodávám a montuji kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární kolektory. Nabízím výrobky, které vyhovují podmínkám programu a pomohu se zajištěním technických výpočtů k žádosti o dotaci a s vyřízením...

Informace pro návštěvníky

22.08.2009 14:19
Na tomto místě budete informování o případných změnách, akcích a o nově poskytovaných službách.

Webová prezentace byla spuštěna

22.08.2009 14:18
Dnes byla spuštěna moje nová webová prezentace.